Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn (STL) er både enig og uenig med med menneskerettsekspert Njål Høstmælingen som i gårsdagens Vårt Land mente at det i praksis er umulig å finne kriterier som regulerer hvilke trossamfunn som får tilskudd. Enten må man støtte alle eller ingen – og det er best, mener han.