Ifølge Skattedirektoratet har samarbeidet så langt ført til 565 millioner kroner ekstra skatteinntekter for landet i det sørlige Afrika. Det er i så fall 17 ganger mer enn den norske bistandsinnsatsen til Zambia på dette feltet, 33 millioner kroner.