Det kommer fram i en undersøkelse utført av politikkmeningsmålingsbyrået Pew research center i USA.

Undersøkelsen ser på forskjellige holdninger til flyktninger hos forskjellige grupper i USA. Det tydeligste funnet er at demokrater i overveiende grad er mer positive til å ta imot migranter og mener USA har et ansvar for dette, mens tallet er lavere hos republikanerne.

Over 70 prosent av demokratiske velgere som er spurt mener USA har et ansvar mot 26 prosent av republikanske velgere.

LES OGSÅ: Krever ny tilnærming til migranter i Libya

Internt i gruppene blir det mer variert. Blant de moderate republikanerne sier 40 prosent at de mener USA har et ansvar for å ta imot innvandrere og flyktninger. 19 prosent av de konservative republikanerne sier det samme.

Evangelikale mest kritiske

Gruppa kalt «hvite evangelikale» er de som er mest uenig i at USA har noe ansvar.

68 prosent av de spurte i denne gruppa svarer at de mener USA ikke har noe ansvar for å ta imot flyktninger og innvandrere. 25 prosent svarer at de mener USA har et ansvar. De er den eneste gruppa hvor så få sier ja og så mange sier nei til at USA har et ansvar for å ta imot flyktninger.

LES OGSÅ: Forskere: Internettkampanjer liten effekt på migranter

Blant svarte protestanter svarer derimot 63 prosent at de mener USA har et ansvar, og blant katolikker svarer 50 prosent det samme.

Debatten er blitt mer polarisert og langt flere evangelikale er nå skeptiske enn for noen år siden. Samtidig kom det rekordfå migranter til USA i 2018.

Ikke-religiøse mest positive

Av de religiøse grupperingene er det de ikke-religiøse, såkalt «unaffiliated», som i størst grad oppgir at de mener USA har et ansvar for å ta imot flyktninger. 65 prosent av respondentene i denne gruppa mener dette, mens 31 prosent mener USA ikke har et ansvar.

LES OGSÅ: Religiøse leiarar arrestert i USA etter protest mot migrant-nei

Ellers mener kvinner i noe større grad enn menn at landet har et ansvar for dette. Den etniske gruppa «hvite» er omtrent delt på midten, 48 prosent mener USA ikke har et ansvar og 46 prosent at de har det. Svarte amerikanere er de som i størst grad mener USA har et ansvar for dette, 67 prosent av denne gruppa sier det. 59 prosent av latinobefolkninga som er spurt svarer det samme.

De yngste er mest positive mens gruppa som sier USA ikke har noe ansvar øker med alderen.

LES OGSÅ: 36 jødiske demonstranter arrestert i USA