I morgon opnar det aller største flyktningtoppmøtet i Maltas hovudstad Valletta. 28 EU-land møter 35 afrikanske land for å drøfte ein felles handlingsplan som kan stoppe straumen av reisande – flyktningar og migrantar – over Middelhavet. Norge deltek fordi vi er medlem av Schengen-samarbeidet; statsminister Erna Solberg (H) vaktar Schengens yttergrense i nord, mot Russland.