– Asylsøkerne blir gående rundt i kommunene med midlertidig vedtak. De får ikke bli her i landet, men de blir heller ikke sendt ut. Det er vi som skaper tikkende bomber og som utløser psykiske problemer hos dem. Fordi de lever i en stor usikkerhet, sier Jon Ketil Vongraven, kommunalsjef for helse i Levanger kommune.