Svensson er en av de store, svenske profilene de siste tiårene og ledet Kristdemokraterna (KD) i over 30 år. Han løftet KD med å tale frem et «varmt» alternativ i politikken – med en ydmyk autoritet.