– I en koselig kultur som vår kan det ta tid å oppdage hva som skjer. Man trenger å anerkjenne at det er et skeivt maktforhold mellom ansatte og elever. Folkehøyskolen trenger en wake-up-call sier Anne Gjerding, internatleder ved Molde folkehøgskole, som Nordmøre og Romsdal indremisjon eier.