Nyhet

– I en koselig kultur som vår kan det ta tid å oppdage hva som skjer. Man trenger å anerkjenne at det er et skeivt maktforhold mellom ansatte og elever. Folkehøyskolen trenger en wake-up-call sier Anne Gjerding, internatleder ved Molde folkehøgskole, som Nordmøre og Romsdal indremisjon eier.

Metoo

Forholdet mellom
lærere og elever er et tema som angår metoo-problematikken, mener Gjerding, som har skrevet om dette i tidsskriftet Steg, utgitt av Norges Kristelige Folkehøgskolelag (NKF).

Da hun begynte å arbeide i folke­høgskolen for 18 år siden, hadde hun arbeidet med ungdom og seksualitet i fritidsklubber, i Utekontakten, blant tidligere prostituerte og i barnevernet.