– Tidligere var det for eksempel vanlig å ta av seg hatten i våpenhuset, som et tegn på respekt. Kirkerommet var dessuten et sted der man ikke snakket høylytt. Og plystring hørte helt klart ikke hjemme der. Det ble sett på som synd, sier Kristin Norseth, førsteamanuensis ved Det teologiske Menighetsfakultet.