Nyhet

– Det hadde vært interessant om norske moskeer hadde benyttet seg av den tillatelsen de har til å utføre bønnerop. Nå kan man lure på om de lar være i frykt for å provosere, sier Tore Lindholm, professor ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Den siste uken har debatten om svenske moskeers rett til å utføre bønnerop preget nyhetsbildet i Sverige. Det hele toppet seg da biskop Fredrik Modéus gikk ut på sin private Facebook-side og ønsket forslaget om muslimsk bønnerop i Växjö velkommen.

Biskopen skrev at han anser retten til å utøve sin tro som en grunnpåle i et hvert demokrati, noe som vakte voldsomme reaksjoner. Statusen har nå blitt slettet.

Norsk støtte