– Det hadde vært interessant om norske moskeer hadde benyttet seg av den tillatelsen de har til å utføre bønnerop. Nå kan man lure på om de lar være i frykt for å provosere, sier Tore Lindholm, professor ved Norsk senter for menneskerettigheter.