– Det vil ta tid for minnet å heles. Mange så sine elskede brenne i hjel og dø inni kirken, sier 
Roshan Mahesan til Vårt Land.