– Jeg klager inn VGTV fordi jeg har opplevd at Morten Hegseth har hatt en uryddig dobbeltrolle. Først møtte han meg som en programleder eller journalist som understrekte at han ville finne ut hva jeg mente. Deretter opptrådte han som en aktivist og en politisk aktør som sterkt kritiserte det jeg står for – og også har gjengitt mitt ståsted på en lite fair måte, sier Espen Ottosen, informasjonssjef i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).