Etter sammenbruddet i budsjettforhandlingene gjør sentrale aktører nå klar for sluttkampen foran finansdebatten. Overfor Vårt Land tegner en rekke sentrale aktører et dramatisk bilde: