Eriksen Søreide har den siste tiden vært i møter med en rekke afrikanske statsrådkolleger, og påpeker at de først og fremst etterspør investeringer og næringssamarbeid.