Røde kirkemedlemmene har bare vært i kirken én eller to ganger det siste året, og da fortrinnsvis i begravelser. Dessuten er de mer avvisende til Gud enn resten.