Det britiske parlamentet vedtok torsdag kveld å tilby nordirske kvinner gratis abort i England. Flere enn 50 representanter fra de store partiene i Storbritannia støttet det Labour-ledede forslaget. Forslaget ble vedtatt etter at flere ministere fryktet et nederlag i forkant av den viktige «Queens Speech» – avstemningen over lover som regjeringen ønsker å vedta i det kommende året.