Ifølge FNs nye bærekraftsmål skal all ekstrem fattigdom være utryddet innen 2030. Kan 400 millioner afrikanere komme ut av fattigdom uten et energiløft som vil øke klimautslippene, der Afrika allerede er det kontinentet som merker størst negativ klima-effekt?