– Det er bra at sjefsredaktørene og pressefolkene går inn i disse miljøene, og jeg tror det kan være lærerikt. Jeg er ikke redd for at dette bare er en symbolsak. En symbolsak kan også ha en verdi, sier Hilde Kristin Dahlstrøm, lektor på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.