– Hos oss er det ikke et totalforbud mot alkohol, men vi har ganske detaljerte regler for hva som kan tillates, sier Margrete Stople, daglig leder i IMI-kirken.