– Jeg har lenge forstått det slik at dette var rett rundt hjørnet. Det er ganske oppsiktsvekkende at regjeringen ikke har prioritert dette feltet mer. Det er tydelig at de synes andre ting er viktigere. Det er synd for Den norske kirke 
og hele tros- og livssynsfeltet, sier Arbeiderpartiets talskvinne, Tone Merete Sønsterud.