SKI: – Dette er en nokså delt opplevelse. Jeg sliter med motivasjonen for å drive valgkamp, så jeg gjør det mot min vilje. Jeg brenner veldig for kirken, men vi er presset inn i en debatt som har tatt helt av. Det er veldig mye annet som er vel så viktig som spørsmålet om vigsel av likekjønnede, sukker Sidsel Repstad (52).