Daglig utspilles et drama på liv og død i den nesten innelukkede­ havstrekningen som kalles Middelhavet – havet i midten – omkranset­ av 22 land med rundt 480 millioner innbyggere­ i Europa­, Midtøsten og Nord-Afrika.