Dagens Næringsliv har fått tilgang på den delen av den fremforhandlede plattformen som omhandler skatter og avgifter. I plattformen heter det at partiene ønsker å senke det totale skatte- og avgiftsnivået.