– Vi har sett etter en utadvendt person med visjoner for kirken og som evner å bygge broer, inspirere og engasjere. Kirken er i endring og møter stadig nye og spennende utfordringer. Derfor har vi ønsket oss en faglig sterk leder med engasjement og kunnskap om både samfunnet og kirken. Det er også viktig at en biskop har god teologisk kompetanse, skriver lederen i Tunsberg bispedømmeråd, Lill Tone Grahl-Jacobsen, i en pressemelding