Nyhet

– Vi har sett etter en utadvendt person med visjoner for kirken og som evner å bygge broer, inspirere og engasjere. Kirken er i endring og møter stadig nye og spennende utfordringer. Derfor har vi ønsket oss en faglig sterk leder med engasjement og kunnskap om både samfunnet og kirken. Det er også viktig at en biskop har god teologisk kompetanse, skriver lederen i Tunsberg bispedømmeråd, Lill Tone Grahl-Jacobsen, i en pressemelding

Den nye biskopen skal tilsettes i kirkerådsmøtet i 6.-8. juni. Før det skal ansatte og menighetsråd i bispedømmet, proster, teologiprofessorer og biskopen si sitt.

De fem nominerte kandidatene til ny biskop i Tunsberg er (alfabetisk rekkefølge):

Kjetil Haga
Alder: 51 år
Nåværende stilling: Domprost i Tønsberg.
Presteerfaring: 10 år fulltid. Ungdomsprest, kapellan og domprost. Ellers aktiv vikarprest.
Lokal tilknytning: Domprost i Tønsberg.
Om seg selv: Engasjert, ærlig, omsorgsfull og handlekraftig. Opptatt av ærlig og troverdig kommunikasjon.
Kjernen i forkynnelse: «Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.» Johannesevangeliet.
Annet: Skribent/spørrespalte for ungdom for Bibelleseringen.
Likekjønnet ekteskap: Ja. Vil møte dem med annet syn med respekt.