Care, Caritas og Kirkens Nødhjelp oppfordrer alle norske organisasjoner til å forplikte seg til å gi minst en femtedel av innsamlede midler til lokale organisasjoner der de arbeider.