Hele 14 kandidater kjemper nå om republikanernes nominasjon. Alle er for bygging av oljeledningen Keystone XL, og alle er også mot Obamas nye Clean Power Plan, som skal begrense utslipp av klimagasser fra kraftverk.