– Det skal ikke mye til for å få det til å fungere, sier Nicolai ­S­trøm-Olsen.

Nyvalgte lokalpolitikere kan ta skjeen i egen hånd, ­mener ­forfatterne av boka Grenseløse Gründere.

HOVEDSAK: Forfattere: ‘Hjelp flyktninger med å skape egne jobber’

Smørbrødliste

Her er deres tips:

· Tilrettelegge for en etablerer­tjeneste man lett kan ­hen-
vende seg til hvis man vil ­starte en ­bedrift og trenger råd om alt fra moms til mattilsynet. Dette har det rødgrønne Oslo-
byrådet med i sin nye platt-
form.

· Kartlegge og ­synliggjøre ­antall arbeidsplasser og bedrifter drevet av innvandrere. Løfte fram rollemodeller.

· Hjelpe lokalt næringsliv og næringsforeninger til å snakke sammen.

Rikspolitikerne

De to har også råd til rikspolitikerne og forvaltningen. Det skjer mye bra i Norge nå, men for spredt og ­ukoordinert, mener forfatterne.

Små grep kan gjøre en stor ­forskjell, mener de to. Nav har for eksempel etablererkurs og kan gi etablererstøtte i stedet for dagpenger. Tanken er at du i ­stedet for å få penger til livs­opphold kan kjøpe deg en jobb-PC og et kassaapparat.

– Men det er ingen kontakt mellom Nav og Innovasjon ­Norge. To forskjellige systemer vurderer om noe er innovativt, sier Maria Amelie.

· LES OGSÅ: Kirka er viktig aktør i lokal integrering: - Stereotypiene mister sin kraft

Bergensmodellen

I Storbritannia har de knekt den koden, ifølge Olsen.

– Hadde vi gjort det ­samme i Norge – bygget en topp entreprenør­skapsordning og sendt dem videre til Innovasjon Norge – så kunne vi gjort masse, sier Strøm-Olsen.

Aktører som ikke snakker sammen er også et problem i Bergen, som er en foregangsby på feltet i Norge, ifølge han.

– Bergen Næringsråd har opprettet Bergen Opportunity, en mentorordning for ­migranter, og etablerersenteret kurser ­migranter som starter virksomheter. Alle sier problemet er kontakten med Nav. Hadde Nav sendt talentene til dem, så har de nesten hele løpet klart, sier Strøm-Olsen.

Kartlegg

Regjeringen kan også gjøre større systematiske grep:

– Norge sliter med å avdekke talent blant flyktninger. Det tar for lang tid, sier Strøm-Olsen.

Det tar også altfor lang tid før flyktninger får arbeids- og ­studietillatelse.

· LES OGSÅ: Afrikanske migranter sier de ville reist til Europa selv om de visste om farene