– Det er bra at pastorene faktisk snakker om temaet, og at de holder det på et faglig nivå og går grundig til verks. Men dette er ikke et tema du blir ferdig med på én pastorsamling. Det vil nok ta tid, sier Patrick Carlos Olsen.