– Vi vil påpeke viktigheten av kritisk tenkning, og her tuller vi med folks bokstavtro, sier leder i Humanistisk Ungdom, Øistein Sommerfeldt Lysne.