– Det er akkurat dette sharialov er. Det vedtas religiøse lover som skal gjelde for hele samfunnet, med hellige tekster som utgangspunkt, sier ­Mimir Kristjansson om at Kjell Skartveit mener at kristen­ etikk bør være førende for Norges lover. Skartveit begrunner det med at kristendommen er den eneste­ gyldige sannheten.