Flere selvtester kan i dag kjøpes fra norske apoteker. Blant de genetiske selvtestene er disse: