Nettsiden Forum18, som kartlegger trusler mot religiøs frihet i hele verden, beskriver hvordan over 300 personer nå er tiltalt kun for å være med i Jehovas vitner. Tallene fortsetter å øke. Norske myndigheter har denne siden som en del av beslutningsgrunnlaget når de skal vurdere beskyttelsesbehov i asylsaker.