– Vi burde ha en skikkelig undersøkelse av hva lesningen av GT-tekster hver søndag har gjort med folks oppfatning av Bibelen, sier Harald Kaasa Hammer.