En av de hyppigste tilbakemeldingene jeg har fått er: «Kirkevalget er et mye vanskeligere valg enn de politiske valgene. Hvordan kan jeg vite hvem jeg skal stemme på?»