Nyheter

– Det er alltid en vekker når det skjer alvorlige hendelser. Vi fanger opp noen - men om vi fanger opp alle? Det gjør vi definitivt ikke. Og vi skulle gjerne gjort mer, sier Øyvind Stabrun, sokneprest i Groruddalen prosti.

Den siste tiden har voldsepisoder på Oslos østkant preget både mediene og den politiske debatten. Tirsdag kveld var det amper stemning mellom ungdommer på Vestli. I helgen ble det løsnet skudd på Stovner og utenfor en pizzarestaurant på Vestli. Fredag fikk natteravnene i Stovner bydel pålegg fra politiet om ikke å patruljere som de pleier, etter at de helgen før ble angrepet med stein av en ungdomsgjeng.

– Vi arbeider ikke med målrettet inn mot kriminelle miljøer, men vi arbeider mye med utsatte områder, som Stovner og Romsås, sier Stabrun.

Soknepresten mener at kirkene i Groruddalen er en viktig del av det forebyggende ungdomsarbeidet. Han forteller at prostiet har satt i gang en ny satsing på dialogarbeid med migrantmenigheter i bydelen. Han nevner også tiltak som «Unge møter eldre» – et valgfag som går ut på at ungdomsskoleelever møter eldre på kveldstid, og avspaserer for dette i skoletiden. I Fossum kirka har lokale ungdommer driftet en sommerkafé; denne sommeren utvides tiltaket til Ellingsrud kirke.