– Det er alltid en vekker når det skjer alvorlige hendelser. Vi fanger opp noen - men om vi fanger opp alle? Det gjør vi definitivt ikke. Og vi skulle gjerne gjort mer, sier Øyvind Stabrun, sokneprest i Groruddalen prosti.