– Norges Bank mener at det ut fra rent finansielle hensyn er fornuftig å åpne for at fondet kan investere i unotert infrastruktur. Siv Jensen mente det for et år siden. Jeg tror det er Finansdepartementet som har vunnet gjennom. Det var i sin tid imot opprettingen av Oljefondet, og har vært imot enhver endring etter den tid, enten det har vært å ta klimahensyn, gå ut av kull, tobakk eller atomvåpen, sier Michelsen.