Er Norge blitt mer sikkert etter 22. juli, Arvid Hallén, direktør for Forskningsrådet?