De nye reglene for hvordan Den katolske kirke skal forholde seg til seksuelle overgrep ble offentliggjort torsdag. Den katolske avisen The Tablet kaller reglene «en milepæl», og trekker særlig fram at kirken nå har et universelt sett av regler og at den pålegger alle et ansvar. I tillegg utvider reglene seksuelt misbruk til å gjelde ikke bare overgrep mot mindreårige, men også misbruk av autoritet der prestestudenter eller andre blir manipulert og misbrukt.