– Dette betyr at Sivilombudsmannen støtter folkekirkenes vurdering av medlemskap, sier Knut Rognlien. Han er de nordiske folkekirkenes advokat i saken om medlemsstøtte som har foregått siden 2015.