Barnevernssaken der et norsk-rumensk pinsevenn-ektepar er fratatt sine fem barn, har vakt enorm internasjonal oppmerksomhet, med titalls demonstrasjoner over hele verden med til sammen titusenvis av deltakere.