– Korset var det aller verste torturredskapet for henrettelse i datidens Romerrike, og dermed et forferdelig symbol for de første kristne. Derfor unngikk de denne symbolbruken. Desto merkeligere er det at nettopp korset ble stående som hovedsymbolet for kristendommen, sier Ragnar Skottene. Han er professor ved Universitetet i Stavanger, og har blant annet skrevet boka Kristne symboler.