Regjeringen har klart å samle et betydelig politisk flertall bak politireformen, som blant annet innebærer at dagens 27 politidistrikter slås sammen til tolv nye distrikter. Antall lensmannskontorer og tjenestesteder skal også kuttes betraktelig uten at antallet er tallfestet.