En feiltagelse. Et slag mot religionsfriheten. Beskjemmede. Slik oppsummerer Kristeligt Dagblad (KD) Danmarks 10 biskopers reaksjon på et mulig forbud mot omskjæring av guttebarn.

– Det er en feiltagelse å innføre et forbud på bakgrunn av øyeblikkets folkestemning, sier biskop i Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel, til KD.

Ifølge avisen Politikens podcast er forbudet mot omskjæring er det temaet som, sammen med aktiv dødshjelp, har størst tilslutning i den danske befolkning, men som politikerne likevel vegrer seg mot å innføre.

Debatten om omskjæring av guttebarn

Ukrenkeligheten et friskt barn har mot å utsettes for et smertefullt inngrep eller jødiske eller muslimske familiers rett til å innlemme sine barn i familiens religiøse felleskap.

Omskjæring av guttebarn er en viktigere tradisjon i jødedommen enn i Islam, og derfor berører debatten i større grad Danmarks 6000 jøder enn landets 300.000 muslimer.

Det er enkelt sagt frontene i debatten om omskjæring (se faktaboks) av nyfødte guttebarn.

Overrabiner vil flytte fra landet

Overrabiner i det Jødiske Samfund i Danmark, Jair Melchior, har vært ute forklart at de reagerer kraftig på forslaget – og understreker at det kan få svært store konsekvenser for den jødiske minoriteten i Danmark. 

– Hvis Danmark sier til meg: «Du er ikke velkommen som jøde», så kan det godt være at selv om min familie har bodd her i 400 år, så skal vi finne et annet land, sier Melchior i et klipp gjengitt i Politikens podcast.

Venstre og Sosialdemokratene ut mot forbud

Selv om politikere og eksperter har tatt til orde for et forbud, blir det trolig ikke et forbud mot omskjæring.

Torsdag gikk Venstre og Socialdemokratiet ut og sa at de ikke støtter et forbud. Til sammen har de flertall i det danske Folketinget.

Til den danske ukeavisen Weekendavisen sa statsminister Mette Frederiksen (S), at hun i utgangspunktet ikke er tilhenger av omskjæring, men at hun er imot et forbud på grunna av den historiske forfølgelsen av jøder.

På sin egen Facebook-side trekker Mette Fredriksen linjer fra omskjæringsdebatten til Holocaust.

– Diskusjonen om omskjæring av gutter må ikke bli til en enkelthendelse løsrevet fra vår europeiske historie, skriver hun på sin Facebook-side.

Mette Fredriksen setter debatten om omskjæring av guttebarn i sammenheng med holocaust.
Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Mette Fredriksen. Foto: NTB scanpix