I september skrev Vårt Land om uro i Sjømannskirken på Gran Canaria det seneste året. Siden april har syv ansatte sykemeldt seg, minst fire sagt opp stillingene sine og flere frivillige sluttet eller flyttet arbeidet sitt til den skandinaviske kirken i Puerto Rico.