Onsdag ble det kjent at hjelpeorganisasjonen Caritas sitt informasjons- og ressurssenter i Oslo får én million ekstra gjennom revidert nasjonalbudsjett. Dermed øker bevilgningene fra to til tre millioner kroner i 2020.

Betyr mye

– Det betyr mye for de titusener arbeidsinnvandrere og flyktninger som årlig oppsøker Caritas for veiledning, sier Martha R. Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge.

Caritas Norge er en organisasjon som ble grunnlagt av Den katolske kirke. I dag er de en selvstendig stiftelse, som blant annet hjelper innvandrere med å finne bolig og skaffe seg jobb. Stortingsgruppene til regjeringspartiene vedtok onsdag å øke tilskuddet til dette arbeidet.

LES OGSÅ: Regjeringen 112 millioner kroner fra bistandsprosjekter. Hjelpeorganisasjonen Caritas Norge reagerer på omdisponeringen

Flere i jobb

Caritas opplyser at de hadde til sammen 30.000 henvendelser i 2018, og hjalp over 500 i jobb. I tillegg deltok over 12 000 på norskkurs i løpet av fjoråret.

– Den økte støtten bidrar til at flere arbeidsinnvandrer og flyktninger kommer i jobb, og at vi kan jobbe for et mer verdig arbeidsliv for alle. Vi jobber også systematisk med juridisk veiledning i kampen mot sosial dumping, forteller generalsekretær Skretteberg.