Nyhet

Bildet av flyktende mennesker ut fra den irakiske storbyen Mosul i forrige måned er en slående illustrasjon på hvordan sivile byboere er blitt de mest utsatte ofrene i moderne krigføring.

Før helgen advarte FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) om at den ytterliggående islamistgruppen IS holder over 100.000 sivile som levende skjold i Mosul, som i mange måneder er forsøkt gjenerobret av irakiske og allierte styrker.

Urbanisert krig

En rapport fra den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), I saw my city die (Jeg så byen min dø), viser at i en verden som blir mer urbanisert, så blir krigene det samme. Frontlinjene befinner seg i mindre grad i terrenget, men går snarere midt gjennom nabolag i tett befolkede urbane sentre.