Fra arbeidstidens start lørdag morgen blir bussjåførene i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark tatt ut i streik. Også store deler av Nordland og hele Kristiansand tas ut.

Dermed vil store deler av kollektivtrafikken her i landet være lammet som følge av bruddet i lønnsoppgjøret.

Fire forbund forhandler sammen om bussjåførenes tariffavtale. Yrkestrafikkforbundet tar ut 2.147 sjåfører i andre uttak. Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet tar til sammen ut 2.421 sjåfører, noe som gir et andreuttak på 4.568 bussjåfører.

Allerede er rundt 3.800 sjåfører tatt ut i Oslo og Viken. Dersom konflikten fortsetter, kan nesten 12.000 bussjåfører bli tatt ut i streik i hele landet.