Like etter klokken 17 var endelig budsjettpartene enige: Landet hadde fått et nytt statsbudsjett, så fremt stortingsgruppene til Høyre, Frp og Venstre godkjente avtaleutkastet.