Arbeidet for en avtale om statsbudsjettet har kurs for å bli minst like dramatisk som i fjor og faren for krise er ikke minsket. Nå har partene gitt seg selv siste frist ut i neste helg med å lande en avtale. Likevel har de bare tiden og veien.