– Etter den siste tidens diskusjoner er det tydelig at det er mange spørsmål som nå eierne i Mentor Medier må håndtere. De må nå svare på hvilken rolle Mentor Medier skal ha overfor Vårt Land, og hvilken vei man skal gå videre. Da er det rimelig at styret ikke tar gjenvalg. Jeg syns eierne burde ta ansvar og sette et nytt styre, sier styreleder i Mentor Medier, Tomas Brunegård, til Vårt Land.