Hele kuttet i støtten til bistand gjennom frivillige organisasjoner ble fjernet i budsjettavtalen mellom regjeringen, Venstre og KrF. Potten sivilt samfunn fikk 1,3 milliarder mer enn i regjeringens tilleggsbudsjett fra 30. oktober. Også kutt i bladet Bistandsaktuelt og såkalte infotiltak ble borte.